ธุรกิจ 4.0

Technology, Business & Lifestyle

China, Trade War

จุดยืนประเทศจีนยังคงเดิมไม่เคยเปลี่ยน ปฏิเสธเรื่องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ต้องการสงครามการค้า แต่ไม่เคยกลัว พร้อมที่จะต่อสู้ตอบโต้หากมีความจำเป็น