ธุรกิจ 4.0

Technology, Business & Lifestyle

China, Politics, Social Media

ฮ่องกง ประกาศแบนหน้ากากผู้ประท้วง แต่ผู้ใส่หน้ากากยิ่งก่อจลาจลรุนแรงขึ้น วันนี้ห้ามใส่หน้ากาก พรุ่งนี้จะห้ามอะไร สื่อโซเชียลที่เคยเสรี อาจไม่เหมือนเดิม